Lesrooster 2019/2020  EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur   
Les Datum Onderwerpen Instructeur Competenties Bijzonderheden Zaal
1 Dinsdag
24 sept
Ledenvergadering                                                                                                                                              Vakantie + introductie evenementenformulier Bestuur / instructeurs De Voerman
2 Dinsdag
8 okt
Reanimatie + AED van volwassene, kind en baby Jan 4 De Turfsteker
3 Dinsdag
15 okt
Actieve bloedingen, verbandleer en shock Jan 5, 6, 7 De Voerman
4 Dinsdag
5 nov
Stoornissen in bewustzijn en ademhaling, stabiele zijligging en ziektebeelden Jan 2, 3, 8 Met Lotus De Voerman
5 Dinsdag
19 nov
Reanimatie + AED van volwassene, kind en baby Gert 4 De Voerman
6 Dinsdag                 3 dec Brandwonden en elektriciteitsongevallen Gert 12, 15 Met Lotus De Voerman
7 Dinsdag
7 jan
Vergiftiging, vervoer (alle vormen) en letsels van oog, oor, neus en tand Jan 11, 13, 18 De Voerman
8 Dinsdag                  21 jan Menselijk lichaam (spelvorm) Jan 14 De Voerman
9 Dinsdag
17 maart
Reanimatie + AED van volwassene, kind en baby Gert 4 De Voerman
10 Dinsdag
14 april
Grote oefening - Lotuskring Nijkerk Lotus De Voerman
11 Dinsdag
21 april
Stop de Bloeding - Red een leven Gert De Voerman
12 Dinsdag
12 mei
Jaarvergadering en aansluitend verloting Bestuur / instructeurs De Voerman
Dinsdag 10 dec Herhalingsavond 'Eerste Hulp aan kinderen' (voor niet-EHBO'ers) Jan De Turfsteker
Dinsdag 18 feb Herhalingsavond 'Eerste Hulp aan kinderen' (voor niet-EHBO'ers) Jan De Voerman
Dinsdag 3 maart Herhalingsavond 'Eerste Hulp aan kinderen' (voor niet-EHBO'ers) Gert De Voerman
Dinsdag 7 april Herhalingsavond 'Eerste Hulp aan kinderen' (voor niet-EHBO'ers) Gert De Voerman
Dinsdag 29 okt Herhalingsavond 'Reanimatie + AED' (voor niet-EHBO'ers) Gert De Voerman
Dinsdag 4 feb Herhalingsavond 'Reanimatie + AED' (voor niet-EHBO'ers) Gert De Voerman
Dinsdag 31 maart Herhalingsavond 'Reanimatie + AED' (voor niet-EHBO'ers) Jan De Voerman
             
Competenties        
1. Ziekteverschijnselen baby en kind        
2. Stoornissen bewustzijn        
3. Stoornissen ademhaling        
4. Reanimatie + AED        
5. Actieve bloedingen        
6. Shock        
7. Verbandleer        
8. Schedel- en hersenletsel        
9. Kneuzingen en verstuikingen        
10. Botbreuken        
11. Letsels van oog, oor, neus en tand        
12.  Brandwonden        
13. Vergiftiging        
14. Menselijk lichaam        
15.  Elektriciteitsongevallen        
16. Warmte- en koudeletsels        
17. Vijf punten        
18. Vervoer (alle vormen)        
       
De roodgedrukte competenties zijn 1x per jaar verplicht.        
De zwartgedrukte competenties zijn 1x per 2 jaar verplicht.        

Additional information